UPANJE JE ZELENO

24. september 2020

Narava nam je podarila les kot popolnoma obnovljiv vir, če le znamo poskrbeti za to. Še vedno se veliko ljudi ne zaveda, da je prihodnost Zemlje v veliki meri odvisna od odgovorne rabe lesa.  Če primerjamo les z nekaterimi drugimi naravnimi surovinami (kamen, kovine...), lahko rečemo, da gre za neizčrpen naravni vir, saj za rast potrebuje le vodo in sonce. Žal pa smo v zadnjih desetletjih priča krčenju gozdov, kar seveda slabo vpilva na okolje. V podjetju Margaitelli, ki že od leta 1984 izdeluje parket Listone Giordano, so zavezani pogozdovanju in skrbijo, da naravi vračamo, kar nam daje.

UPANJE JE ZELENO           prenos

Drevesa čistijo naš zrak, saj vežejo nase veliko količino ogljikovega dioksida. Prečiščujejo in kopičijo deževnico. Nudijo življenjski prostor številnim živalim. Pomembno je, da se proizvajalci in prodajalci parketa tega zavedamo in skrbimo, da s posekom dreves, iz katerga izdelujemo parket, ne škodimo naravi. Pri svoji dejavnosti morabi biti zavezani trajnostnemu gospodarjenju z lesom. 

Spodnji video prikazuje, kako nastaja parket Listone Giordano:

 

 

 

Odgovornost za zeleno prihodnost je na vseh nas in vsi lahko prispevamo svoj delež. Kako?

 

Pri gradnji oziroma opremljanu doma posegamo po naravnih materialih. Preverjamo ekološko osveščenosti dobaviteljev oziroma njihov odnos do okolja. Kupujemo izdelke z dolgo življenjsko dobo. 

Z odgovorno izbiro materialov, ki sestavljajo naš dom, bomo naravi vračali, kar nam daje, sebi in bližnjim pa omogočili kakovostno in zdravo bivanje. 

5b22f2db9854db67b65d00d127e2cdeb

nazaj